Veelgestelde Vragen

Aan de hand van veel gestelde vragen heeft het CMUNF geprobeerd de wetgeving op het gebied van zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekeringen stap voor stap uit te leggen.

Aan de hand van veel gestelde vragen heeft het CMUNF geprobeerd de wetgeving op het gebied van zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekeringen stap voor stap uit te leggen.

Ik ga naar Frankrijk verhuizen. Hoe verzeker ik me tegen ziektekosten?

Als u een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt en u woont of u gaat wonen in Frankrijk, dan bent u en uw eventuele gezinsleden verplicht zich via Nederland te verzekeren. U valt dan onder de zogenaamde Regeling Verdragsgerechtigden. Het CAK verstrekt u een formulier E121, waarmee u zich kunt inschrijven bij het Franse ziekenfonds, de CPAM (Caisse Primaire d’Assurances Maladie). Met een Carte Vitale van deze organisatie kunt u medische zorg in Frankrijk krijgen.

Nuttige links voor meer informatie:

www.hetcak.nl

www.ameli.fr

Waarom een basisziektekostenverzekering in Nederland?

Sinds 2006 zijn alle Nederlanders die in Frankrijk wonen verplicht zich via Nederland te verzekeren als ze een pensioen, prepensioen of uitkering hebben. Zij kunnen niet zelf hun verzekeraar kiezen. Het CAK in Den Haag voert de regeling voor deze zogenaamde verdragsgerechtigden uit.

De dekking is gebaseerd op het woonland Frankrijk, dus van de CPAM (Caisse Primaire d’ Assurance Maladie). De vergoedingen zijn slechts 60 tot 70% van een laag gehouden basistarief. Met een aanvullende verzekering (Mutuelle) zoals NedExpat dekt u zich in tegen de kosten boven de 70% die de CPAM vergoed. De premie voor de basisziektekostenverzekering in Nederland is overigens gebaseerd op het Nederlandse stelsel.

Nuttige link:

www.hetcak.nl

Wat is een verdragsgerechtigde?

Een verdragsgerechtigde is een Nederlander met een wettelijk pensioen of wettelijke uitkering die in een land woont dat met Nederland een verdrag heeft over medische zorg. U heeft dan recht op medische zorg in uw woonland, in dit geval Frankrijk. Dat land rekent achteraf uw zorgkosten af met Nederland en u betaalt voor medische zorg een bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Als uw gezinslid is meeverzekerd, betaalt u ook voor hen een zogenaamde verdragsbijdrage.

Is een aanvullende ziektekostenverzekering verplicht.

Nee. Maar het is verstandig een aanvullende verzekering in Frankrijk af te sluiten. Deze verzekering keert namelijk het verschil tussen de werkelijke kosten en de vergoeding van de basisverzekering CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) geheel of gedeeltelijk uit via een automatische administratie. De CPAM vergoedt namelijk niet meer dan ten hoogste 70% van een laag gehouden basistarief. Om extra kosten te voorkomen is het daarom beter te kiezen voor een aanvullende particuliere verzekering (mutuelle). CMUnf spant zich in om in samenwerking met Assurances Secara 3000 en April International Assurance voor u een aanvullende ziektekostenverzekering op te stellen die speciaal gericht is op Nederlanders in Frankrijk en met Nederlandstalige ondersteuning.

Als u meer informatie wil na lezing van tabbladen ‘’verzekeringen’’ en ‘’veel gestelde vragen’’ of heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, vul het contactformulier in onder aan de pagina.

Download de PDF bestanden op onze pagina Documenten

Hoe worden de zorgkosten in Frankrijk vergoed?

Zie voor uitgebreide informatie ons document ‘’vergoeding van zorgkosten in Frankrijk’’ op pagina documenten.

Waarom een European Health Insurance Card (EHIC)

Vroeger was het eenvoudig. U had uw eigen zorgverzekering met een dekking voor het buitenland. In de polis stond duidelijk omschreven waar u op kon rekenen bij ziekte of een ongeval in het buitenland en hoe u diende te handelen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Reist u nu door Europa dan is het er niet eenvoudiger op geworden. In het kader van de Europese eenwording wordt er gestreefd naar een situatie waarbij men zich vrij kan bewegen binnen Europa. Dat moet ook betekenen dat men zich bij het verplaatsen niet belemmerd voelt door onzekerheid over medische zorg in het buitenland. Dit uitgangspunt heeft zo’n 10 jaar geleden geleid tot de invoering van de European Health Insurance Card (EHIC) of, op zijn Frans, la Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Nuttige link:

www.hetcak.nl

Ben ik op reis medisch gedekt bij een gewone Franse reisverzekering.

Nee, dat bent u buiten Europa niet!!!!!!(*)

Reizen binnen Europa
De basisverzekering van de CPAM beperkt zich alleen tot het Franse grondgebied. Voor een buitenlandse reis heeft u een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. U kunt die aanvragen bij het CAK. Met de EHIC heeft u in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland recht op vergoeding voor spoedeisende medische hulp via het CAK (dit is uitbesteed aan het Zilveren Kruis Achmea). Deze zorg is verzekerd op basis van het land waar de zorg wordt verleend en niet op basis van het land waar u woont. Bovendien moet de zorgverlener behoren tot het nationale zorgstelsel. Als u naar een privékliniek wordt gebracht, is de kans groot dat u helemaal niets vergoed krijgt!

Omdat repatriëring ook niet is gedekt, is het verstandig om voor reizen in Europa een aanvullende reisverzekering af te sluiten met een medische component die rekening houdt met de dekking van de European Health Insurance Card. Voor een aanvullende verzekering voor medische kosten voor reizen binnen Europa biedt Assurances Secara 3000/April International een reisverzekering aan.

Reizen buiten Europa
Buiten Europa vergoedt de European Health Insurance Card niets. Daarom moeten kosten voor medische zorg buiten Europa apart worden verzekerd. Zonder zo’n verzekering bent u dus niet verzekerd voor medische kosten in landen buiten Europa.

CMUnf adviseert om vooraf duidelijke afspraken te maken over de medische dekking in uw specifieke situatie. Assurances Secara 3000/April International biedt een internationale reisverzekering met wereldwijde dekking aan, die kan worden aangepast aan uw specifieke eisen.

Wilt u meer informatie: vul het contactformulier in onder aan de pagina.

(*)Let op: Bent u geen verdragsgerechtigde, maar u woont en werkt in Frankrijk, u ontvangt een Frans pensioen of u valt bijvoorbeeld onder de RSI (Régime Social des Indépendants), dan bent u via de CPAM en dus ook de mutuelle wel verzekerd in het buitenland.

Wat is de dekking van de European Health Insurance Card?

De EHIC wordt uitgegeven door uw verzekeraar: Door de CPAM wanneer u valt onder het Franse sociale systeem, door het Centraal Administratiekantoor (CAK) wanneer u verdragsgerechtigde bent en door de gekozen Nederlandse verzekeraar wanneer u in Nederland woont. De EHIC kan bij alle verzekeraars via internet worden aangevraagd. Met de EHIC heeft u recht op zorg in alle landen van de Europese Unie, de landen van de Europese Economische Ruimte (EER: IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en Zwitserland. De EHIC is primair bedoeld voor spoedeisende hulp. Een essentieel aspect van de EHIC is dat de zorg is verzekerd op basis van het land waar de zorg wordt verleend, niet van het land waar u woont. Woont iemand in Nederland dan geeft de EHIC recht op zorg in Frankrijk volgens de regels van de CPAM; dus geen 100% vergoeding zoals men in Nederland gewend is maar slechts ongeveer 2/3 van het Franse basistarief. Bent u, wonend in Frankrijk, als verdragsgerechtigde in Spanje dan geeft de EHIC recht op zorg volgens het Spaanse systeem, niet dat van de CPAM noch het Nederlandse terwijl u in Frankrijk woont en via Nederland verzekerd bent. Een tweede belangrijke voorwaarde bij de EHIC betreft de zorgverlener: de zorgverlener moet behoren tot het nationale zorgstelsel. Wordt u naar een privé kliniek gebracht die niet door de overheid is erkend dan geeft de EHIC geen recht op vergoeding en dan is zelfs de kans groot dat u in het geheel geen vergoeding krijgt, ook niet de vergoeding die u bij een erkende instelling zou hebben verkregen.

Nuttige link:

www.hetcak.nl

Hoe werkt de European Health Insurance Card?

De EHIC bestaat al ongeveer 10 jaar en de verzekeraars hebben de EHIC geleidelijk aan allemaal geïntegreerd in hun polissen. In de praktijk ondervindt men echter nog vaak problemen. Bij grotere instellingen zoals ziekenhuizen is de EHIC zo langzamerhand aardig bekend maar bij specialisten, huisartsen en apotheken moet men er op rekenen dat er eerst zelf betaald moet worden. Vervolgens is het declareren bij de lokale zorgkassa in het verblijfsland bij een tijdelijk verblijf in dat land natuurlijk vaak een groot probleem. Men moet dus vaak terugvallen op de eigen verzekeraar. Daarnaast is de EHIC slechts bedoeld voor medische hulp. Repatriëring is bijvoorbeeld niet gedekt. Het is daarom aan te bevelen om zich niet alleen op de EHIC te verlaten maar een aanvullende reisverzekering af te sluiten met een medische component die rekening houdt met de EHIC dekking. Bij deze verzekeringen komt men belangrijke verschillen in voorwaarden tegen. Sommige verzekeraars eisen dat men eerst zelf de vergoeding via de EHIC probeert te krijgen en keren pas uit wanneer men aantoont dat dat niet, of gedeeltelijk, is gelukt. Andere verzekeraars nemen het verhalen op de onderliggende verzekering zelf op zich. Aanvullende verzekeringen zijn al vaak (gratis) beschikbaar via bankkaarten etc. De polisvoorwaarden kunnen dan beperkt zijn. Een aanvullende vergoeding van een Mutuelle wordt alleen verkregen wanneer de CPAM heeft uitgekeerd. Verdragsgerechtigden ontvangen daardoor alleen een uitkering van hun Mutuelle wanneer zorg is verleend binnen het Franse territorium. Een voordeel van een reisverzekering is ook dat men dan kan terugvallen op een alarmcentrale. Verdragsgerechtigden kunnen wanneer ze in het buitenland op spoedeisende hulp zijn aangewezen met vragen slechts tijdens kantooruren bij het CAK terecht (tel. 00-31-887115551). Voor een aanvullende verzekering voor medische kosten en overige risico’s voor reizen binnen Europa biedt Assurances Secara 3000 / April International een reisverzekering aan.

Nuttige links:

www.hetcak.nl

www.secara.fr

Hoe vergoedt April International uw medische kosten?

Vragen over vergoeding van medische kosten kunt u natuurlijk stellen met het vragenformulier op onderstaande websites of bellen met:

  • Assurances Secara 3000 (www.secara.fr ; +33 (0)4 76 37 05 22)
  • April International (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; +33 (0)1 56 98 30 87)

De meest voorkomende vragen van algemene aard vindt u hier beantwoord.

Automatische afhandeling
April maakt gebruik van een organisatie genaamd Almerys die ervoor zorgt dat medische onkosten die gedeeltelijk door de CPAM aan de zorgverlener worden betaald automatisch worden aangevuld door April. Daarvoor ontvangt u van April elk jaar de zogenaamde Carte Tiers Payant. Deze kaart wordt door praktisch alle zorgverleners (artsen, verpleging, ziekenhuis) geaccepteerd. Wanneer u met uw basiskaart, de Carte Vitale, en met deze Carte Tiers Payant bij de zorgverlener bent geregistreerd kunt u erop rekenen dat de vergoeding van de CPAM en van April in onderlinge afstemming automatisch wordt geregeld. De meestal gedeeltelijke vergoeding van de CPAM wordt naar u overgemaakt wanneer u de zorgverlener zelf heeft betaald of wordt rechtstreeks overgemaakt naar de zorgverlener. April betaalt dan een aanvulling naar gelang uw contract (slechts ziekenhuis, tot 150% of tot 300% van het door de CPAM vastgestelde basistarief). April kan aan de melding van de CPAM zien of de aanvullende betaling naar u moet worden overgemaakt of naar de zorgverlener. Mocht onverhoopt de zorgverlener uw Carte Tiers Payant niet accepteren (en de Carte Vitale wel) dan moet u zelf de aanvulling op de vergoeding van de CPAM voorschieten en dat vervolgens declareren bij April.

Niet-automatische afhandeling
Het kan voorkomen dat de zorgverlening niet via de Carte Vitale wordt aangemeld bij de CPAM. U betaalt de zorgverlener zelf en u ontvangt een zorgformulier (Feuille-de-Soins) of een rekening. Het zorgformulier of de rekening moet dan naar de CPAM worden gestuurd, niet naar April. Wanneer de CPAM het zorgformulier of de rekening in behandeling heeft genomen, wordt April op de hoogte gesteld en kan de automatische afhandeling door April plaats vinden. Het is raadzaam om aan de zending naar de CPAM een kopie van de verwijzing van de (huis-)arts toe te voegen. Een verwijzing is noodzakelijk behalve voor de oogarts en de gynaecoloog. Het ontbreken van een verwijzing kan de vergoeding van de CPAM nadelig beïnvloeden.

Het kan voorkomen dat in een ziekenhuis uw Carte Vitale is geaccepteerd en dat er toch een rekening naar u wordt gezonden. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer door een afdeling waar u geregistreerd stond een consult is ingeroepen bij een andere afdeling waar u niet geregistreerd stond (bijvoorbeeld bij de beoordeling van een foto). Het betreft dan dus een rekening over een onderdeel van de zorgverlening terwijl de vergoeding van andere onderdelen wel via de CPAM liepen. Ontvangt u een dergelijke rekening dan is het raadzaam allereerst contact op te nemen met het ziekenhuis en te vragen of de rekening geen verband houdt met de totale behandeling.

Aanbetalingen (acomptes)
Wordt u gevraagd zelf een aanbetaling te doen dan zal April pas een vergoeding uitbetalen wanneer de definitieve verwerking door de CPAM heeft plaatsgevonden en April daarvan de melding heeft ontvangen. Eerder kan April het aan te vullen bedrag niet bepalen. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Ziekenhuisopname
Wanneer een ziekenhuisopname wordt geagendeerd wordt u verzocht daarvan direct melding te maken bij April. Dit kan via per telefoon +33 (0)1 73 02 93 99 of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Easy Claim
Verzoek om vergoedingen en digitaal opsturen van rekeningen kunt u heel eenvoudig met de app ‘’EASY CLAIM’’ doen.

Overzichten van uitgekeerde vergoedingen
U kunt de vergoedingen uitgekeerd door zowel de CPAM als door April op hun websites nakijken. De website van de CPAM vindt u onder ameli.fr (accéder a mon compte); toegang met de code op uw Carte Vitale die wordt aangeduid als uw Numéro de Sécurité Sociale. Bij eerste gebruik zal een paswoord moeten worden aangegeven.

De website van April International vindt u onder extranet.april-international.com/members/login.jsf. De website werkt met een eigen gebruikersnaam (username) beginnend met cijfer 5 die bij eerste gebruik kan worden aangevraagd. De gebruikersnaam is niet gelijk aan het Client Reference Number, noch aan het Policy Number dat u op uw contracten vindt. Ook hier zal een paswoord moeten worden opgegeven.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht