Wat is de vereniging CMUNF

De vereniging CMUNF is in het jaar 2000 opgericht om een collectieve ziektekostenverzekering te kunnen faciliteren voor Nederlanders die in Frankrijk wonen.

De vereniging heeft tot doel:
Het faciliteren van collectieve ziektekostenverzekeringen bij een verzekeringskantoor (een tussenpersoon is noodzakelijk omdat we als vereniging niet zelf een collectieve verzekering kunnen afsluiten) en een solide erkende verzekeraar ten behoeve van Nederlanders die zich gaan vestigen of gevestigd zijn in Frankrijk door middel van het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de aangeboden verzekeringen en het bewaken van de competitiviteit.

Zij streeft dit doel na door:

  • ondersteuning en advisering van haar leden met betrekking tot de uitvoering van genoemde verzekeringen
  • periodiek overleg met genoemd verzekeringskantoor en verzekeraar inzake de jaarlijkse gang van zaken en in het bijzonder aard en inhoud van de aangeboden verzekeringen
  • het verstrekken aan haar (aspirant) leden van informatie op het gebied van zorgverlening in Frankrijk

Als tussenpersoon fungeert Assurances Secara 3000. Dit verzekeringskantoor is gespecialiseerd in verzekeringen voor Nederlanders in Frankrijk. De collectieve ziektekostenverzekeringen zijn ondergebracht bij April International onder de naam NedExpat. Nederlanders die zich hier hebben verzekerd, zijn automatisch lid van CMUNF.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht