Formule Integraal optie 100

inline-right

Bent u goed verzekerd?

Heeft u vragen over uw ziektekostenverzekering in Frankrijk?

Neem dan contact met ons op.

Contact

Deze optie biedt een aanvullende basisdekking voor ziekenhuisopname, courante medische zorg, optiek en mondzorg.

Huisarts (voorbeeld)
Na een bezoek op het spreekuur moet de huisarts (médecin traitant) ter plaatse worden betaald. Het basistarief is € 25,-, vastgesteld door de Securité Sociale Française (tarif conventionné, basis voor vergoeding van het Franse ziekenfonds (*VBVV)). Het ziekenfonds (CPAM) betaalt 70% terug van dit honorarium min € 1 eigen bijdrage: dus € 17,50 - € 1 = € 16,50

Met de Optie Integraal 100 wordt tot 100% van het basistarief min uiteraard die eigen bijdrage van €1 door NedsExpat vergoed. U krijgt dus aanvullend € 7.50 waardoor uw schade beperkt wordt tot €1.

Er zijn echter artsen met een bordje ‘non conventionné’ op de deur, die eigen, hogere tarieven berekenen. Het ziekenfonds vergoedt nog altijd slechts 70% van het basistarief. De mutuelle vergoedt in dat geval dan ook slechts tot 100% van het basistarief en niet van het hogere bedrag.
De eigen bijdrage plus het verschil tussen het hogere bedrag en de 100% betaalt u dus zelf.

*VBVV De verplichte basis voor vergoeding door het Franse ziekenfonds voor consulten, verrichte ingrepen en recepten uitgeschreven door zorgverleners. Deze vergoeding varieert afhankelijk van de sector waar de zorgverlener of het ziekenhuis onder valt. Bij geneesmiddelen waarvoor een generieke variant beschikbaar is, wordt de basis voor vergoeding berekend aan de hand van een vast referentietarief dat overeenkomt met de prijs van een generiek geneesmiddel.

Specialist (voorbeeld)
Om de kosten van een specialist vergoed te krijgen, heeft iedereen die ouder is dan zestien jaar, een verwijsbrief nodig van de behandelend huisarts. De verzekering zal dan ook het verwijsconsult van de huisarts vergoeden.

Het Franse systeem werkt met secteur 1, waarin specialisten vaste tarieven hanteren volgens de vergoedingslijst van het ziekenfonds. En met secteur 2, de zogenaamde vrije tarieven. In deze sector hebben de meeste artsen een contract tot toegang tot zorg ondertekend (CAS: contrat d’accès aux soins). Dit zijn de zogenaamde CAS-artsen, die zich daarmee verplichten gedurende drie jaar de overschrijding van het honorariumplafond te beperken.

In de praktijk betekent dit dat een consult bij een specialist uit de sector 1 voor 70% door het ziekenfonds (CPAM) wordt vergoed, min de € 1 eigen bijdrage. De rest wordt vergoed door Optie 100.

Maar bij specialisten in sector 2 zal de CPAM ook niet meer vergoeden dan 70% van het basistarief en de aanvullende verzekering slechts tot 100 % van het basistarief. De rest betaalt u zelf. 

Ziekenhuis (voorbeeld)
Bij ziekenhuisopname moet per dag een eigen bijdrage worden betaald, die volledig door Optie 100 wordt vergoed. De verblijfkosten worden tot 100% van het basistarief vergoed. Er zijn echter verschillen tussen openbare ziekenhuizen en privéziekenhuizen. Dit is vooral zichtbaar in de tarieven en de hogere vergoedingen die specialisten hier vragen. In Ile-de-France en Provence-Alpes-Côte d’Azur zijn deze overschrijdingen de normaalste zaak van de wereld. Ook hier geldt bij Optie 100 een vergoeding van 100% van het basistarief voor de honoraria van de artsen.

U kunt het volledige pakket Formule Integraal Optie 100 lezen in:

  • De brochure 'NedExpat, de verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2022'
  • De verzekeringsgids 'Aanvulling op de verplichte Franse basisverzekering'

Download de PDF bestanden op onze pagina Documenten.

Ook kunt u vragen stellen via het formulier onder aan de pagina. Assurances Secara 3000 zal deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht