Verschillende opties van verzekeringen

Om de aangeboden verzekeringen te kunnen begrijpen, is een uitleg over het Franse systeem noodzakelijk. Daar waar je in Nederland over het algemeen bijna alle ziektekosten vergoed krijgt, vergoedt de Franse basisverzekering CPAM maar 60 tot 70% van een laag gehouden basistarief ( tarif conventionné).

Om het verschil in werkelijk gemaakte ziektekosten en de lage vergoeding van het Franse ziekenfonds aan te vullen, is het raadzaam een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, een zogenaamde Mutuelle.
Het CMUNF biedt Nederlanders die in Frankrijk wonen drie mogelijkheden aan om zich collectief aanvullend te verzekeren:

  • Formule Integraal optie 150 voor een basisdekking
  • Formule Integraal 300 voor een volledige dekking
  • Formule Ziekhuisopname voor een basisdekking ( optie 150) of volledige dekking (optie 300) van de kosten van een operatie en/of ziekenhuisopname
  • Voor Nederlanders die geen verplichte Franse zorgverzekering hebben, biedt April International een verzekering aan met dekking vanaf de eerste euro. Voor deze verzekering vanaf de eerste euro is het overigens wel nodig een gezondheidsprofiel in te vullen.

De basisverzekering van de CPAM beperkt zich tot het Franse grondgebied. Voor een buitenlandse reis heeft u een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. U kunt die aanvragen bij het Zorginstituut Nederland. Met deze kaart heeft u recht op spoedeisende zorg in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Maar de aanspraak op zorg geldt alleen voor de officiële, door de overheid erkende zorginstellingen, dus niet voor particuliere klinieken! Het is overigens altijd verstandig een aanvullende reisverzekering af te sluiten, waardoor bijvoorbeeld repatriëring na een ongeval wordt vergoed.

Buiten het Franse grondgebied en buiten de grenzen van Europa heeft u geen recht op vergoeding van medische kosten, noch van de CPAM, noch van het Zorginstituut Nederland. Binnen Europa heeft u wel recht op vergoeding via het Zorginstituut Nederland, dit is uitbesteed aan het Zilveren Kruis Achmea. Voor Nederlanders die zich via CMUNF hebben verzekerd, biedt April International een reisverzekering met wereldwijde medische dekking aan.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Voor meer informatie over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen voor Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunt u de veel gestelde vragen, de verschillende verzekeringsvormen en wie zijn wij bekijken.

Mocht u daarna nog vragen hebben, wilt u iets weten over uw persoonlijke situatie, hoe u kunt overstappen van uw huidige verzekering of u wilt zich inschrijven, gebruik dan het formulier rechts. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit formulier wordt zowel verstuurd aan de secretaris van de CMUNF alsmede aan Assurances Secara 3000. Het antwoord is dan afkomstig van Assurances Secara 3000.

In specifieke gevallen kunt u zich ook direct wenden tot bestuursleden van de CMUNF: zie pagina “contact

Uw vraag of verzoek

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Velden met een * zijn verplicht